Авторські програми зорієнтовані на практику

15 років досвіду

в проведенні тренінгів, підготовлених та адаптованих під потреби замовника

Серед наших клієнтів

виробничі компаніЇ, національні мережі, ритейлингові компанії, ІТ- компанії

Гнучко підходимо до запитів замовника

визначаємо із замовником тематику та очікувані результати

Після тренінгів діагностуємо

ефективність впровадження отриманих знань та навичок

Для кого:
Управлінців і тих хто прагне ними стати

Мета заходу:
Напрацювання практичних алгоритмів управління командою, комунікацій, мотивації команди та самомотивації; 
Отримання дієвих механізмів зростання відповідальності працівників;
Відпрацювання систем взаємодій команд між собою для досягнення ними бажаних результатів.

Програма:
1. Самопрезентація та харизма 
Впевненість в собі, та харизма; 
Розвиток власних сильних сторін;
Невербаліка, мова жестів і тіла; 
Вміння йти на контакт; 
Практикуми : “успішна самопрезентація”; 
Практикум : “діалоги”.

2. Внутрішні комунікації в компанії 
Роль комунікації в компанії;
Корпоративні правила і стандарти комунікацій; 
Шляхи комунікації; 
Ефективні наради; 
Практикум : “джерело інформації в компанії”.

3. Комунікація та стандарти ведення ділового мовлення 
Етика ділового спілкування. Етичні принципи та бізнес – етикет; 
Ефективне ділове спілкування; 
Маніпуляції в спілкуванні. Розпізнати та зупинити; 
Мотивуюча комунікація. Ефективні переговори з командою; 
Алгоритми побудови запиту, завдання, діалогу; 
Техніка активного слухання;
Комунікація та інфо-перешкоди (“Шуми”); 
Практикум : “матриця комунікації”;
Практикум гра : “перешкоди зв’язку”.

4. Побудова діалогу . Комунікативні техніки 
Діагностика співрозмовника;
Особистісні відмінності і їх вплив на характер діалогу; 
Техніка постановки питання; 
Техніки ведення діалогу; 
Техніка зворотнього зв’язку; 
Правила аргументованої відмови; 
Практикум : “подолання комунікативних бар’єрів”;
Практикум – гра : “слухаю – чую”.

5. Комунікативні конфлікти. Техніки управління конфліктами 
Причини конфліктів; 
Продуктивний і руйнівний конфлікт; 
Алгоритм комунікації в конфлікті; 
Перетворення руйнівного конфлікту в продуктивний;
Контроль емоцій в конфлікті;
Пошук рішень і вирішення конфліктів; 
Практикум : “вирішення конфлікту”; 
Практикум : “продуктивний конфлікт”.

6. Переконання та аргументація 
Етапи переконання : надання інформації – тлумачення- докази – спростування; 
Аргументи та спонтанна аргументація; 
Практика переконування; 
Сила аргументу. Алгоритм використання аргументів; 
Конструктивна критика. Сприйняття та реакція на критику;
Робота із запереченнями; 
Маніпуляції в спілкуванні. Стійкість до маніпуляцій; 
Практикум – гра : “війна за офіс”;
Практикум : “виявлення маніпуляцій”;
В програмі заплановано: 
Розбір кейсів реальних компаній; 
Розбір кейсів учасників тренінгу; 
Бізнес – ігри; 
Додаткова інформація; 
Тренінг побудований за принципом 30% – 70% (теорія/практика).

Кому буде корисно: власникам малого і середнього бізнесу, управлінцям, Hr-ам , керівникам структурних підрозділів 
Мета : сприяння впровадження коучингу в систему управління компанії. 
Для чого : 
● Розкрити потенціал і бажання до саморозвитку, готовність сприяти розвитку кожного члена команди; 
● Навчитися користуватися принципом позитивного мислення, прийняття, слухати і чути; 
● Навчитися досягати результатів через прийняття нешаблонних, нетипових рішень; 
● Навчитися застосовувати алгоритм прийняття рішень черз коучинговий підхід; 
● На практиці навчитися використовувати коучингові методи та системи. 
Очікувані результати : 
● Ви та ваші працівники активуєте процеси мислення, розкриєте здібності варіативності мислення; 
● Ваші працівники не потребуватимуть готових рішень, бо самі будуть здатні аналізувати ситуації та пропонувати варіанти прийняття рішень; 
● Дасть вміння і сміливість відмовитися від старих підходів і застосувати інноваційні нестандартні ходи та схеми прийняття рішень. 
Модуль 1 Про коучинг в цілому 
● В чому унікальність коучингу. Коучинг серед інших форматів розвитку; 
● Схема підготовки (плекання) ідеальної команди. 
Модуль 2. Коучинг – практичне застосування 
● 3 коучингові підходи; 
● 7 найефективніших моделей і технік коучингу; 
● 5 алгоритмів та схем. 
Модуль 3 Те що вам необхідно для управління в стилі коучингу 
● Особисті якості управлінця в стилі коуч; 
● 5 найпоширеніших помилок в управлінні в стилі коучинг; 
● 7 непорушних правил, яких необхідно дотримуватися при управлінні в стилі коучинг.

Мета: 
розвиток навичків, необхідних бізнес-тренеру для успішного проведення навчання 

Цільова аудиторія: 
працівники, котрі будуть періодично чи систематично займатися навчанням персоналу 

Завдання тренінгу: 
навчити використовувати проектний підхід в створенні навчальних програм; 
навчити передавати знання змістовно та цікаво для різних груп учасників; 
надати інформацію про організацію процесу навчання; 
відпрацювати на практиці взаємодію з учасниками, навчитись контролювати динаміку групи; 
сформувати практичні задачі для використання учасниками у їх тренінгових програмах. 

По закінченню навчання учасники зможуть: 
ставити цілі і задачі навчання; 
підготувати і провести тренінгову сесію; 
розвинуть навики роботи з аудиторією; 
розробити структуру власного бізнес-тренінгу; 
провести оцінку ефективності навчання. 

Програма тренінгу: 
1-й день: 
знайомство, правила роботи; 
принципи ефективного засвоєння матеріалу під час тренінгу; 
принципи та особливості навчання дорослих; 
базова модель навчання; 
створення системи навчання в компанії; 
створення програми розвитку для окремої категорії персоналу; 
методи передтренінгової діагностики потреб у навчанні; 
методи посттренінгової оцінки здобутих знань і отриманих вмінь; 
тренінгові та не тренінгові проблеми організацій; 
практичні вправи про методи збору інформації для визначення потреб навчання. 
Форми навчання: 
групові аудиторні: тренінг, семінар, майстер-клас; 
адаптаційні: наставництво, welcome-тренінг; 
самонавчання: банки знань, корпоративні бібліотека та відеотека, дистанційне навчання; 
навчання практикою: ротація, заміщення керівника, стажування, участь в робочих групах; 
індивідуальне: коучинг, консалтинг, супровід; 
тренінг як ефективна форма навчання; 
види тренінгів; 
структури: тренінгу, тренінгового дня, блоку; 
роль тренера в компанії; 
поняття «компетенція», компетенції тренера. 
методи, які використовуються в тренінгу: 
лекція; 
дискусія; 
мозковий штурм; 
розробка і проведення ігор; 
кейси, бізнес ігри; 
кінометафори; 
тести; 
ігри та розігріваючі вправи. 

Мотивація учасників тренінгу: 
способи підвищення мотивації учасників тренінгу; 
«важкі учасники»; 
правила ефективної комунікації, вербальна та невербальна комунікація. 
Методологія розробки тренінгу : 
принципи розробки програм навчання; 
підготовка роздаткового матеріалу; 
підготовка додаткового інструментарію для проведення тренінгу; 
принципи запам’ятовування матеріалу тренінгу; 
організація простору проведення тренінгу; 
етичні принципи і цінності тренера; 
практичні вправи про проведення учасниками елементів тренінгу. 

2-й день: 
Проведення учасниками елементів тренінгу: 
безпосереднє проведення індивідуальних тренінгових програм; 
зворотній зв’язок щодо якості ведення; 
бар’єри у проведенні тренінгу; 
власний стиль тренера.

Теми та напрями роботи на тренінгу : 

 • алгоритм ефективного управління;
 • цикл Колбі;
 • етапи розвитку організації, елементи організації;
 • COPS-аналіз організації;
 • цілі, цінності, корпоративна культура;
 • самоменеджмент, самомотивація;
 • емоційний інтелект керівника;
 • ролі і функції керівника, „Я-концепція” керівника;
 • планування, постановка цілей, розподіл пріоритетів;
 • інвентаризація часу, принцип «Парето», «Вікно Ейзенхауера»;
 • команда : принципи формування команди,ролі і відповідальність
 • членів;
 • команди, принципи делегування та лідерство;
 • умови ефективного підбору персоналу;
 • політика адаптації;
 • оцінка, навчання, мотивація персоналу;
 • причини низької лояльності працівників;
 • компенсаційні пакети та соц. гарантії;
 • організаційна культура: складові організаційної культури, ідентичність
 • компанії;
 • комунікація;
 • конфлікти, виходи із конфліктних ситуацій;
 • особиста Карта застосування знань і навиків.

Теми та напрями роботи на тренінгу : 

 • організація як система цінностей, правил і процедур;
 • елементи організації;
 • етапи розвитку організації. COPS-аналіз організації;
 • ієрархія повноважень в системі управління персоналом;
 • ролі, функції, місія менеджера з персоналу, розвиток власного бренду, 5W в процесі підбору;
 • «компетенція», принципи розробки моделі компетенцій;
 • технологія підбору, «золоті правила» і «чорний список» в процесі підбору;
 • оцінка претендента за компетенціями, інструменти оцінки;
 • мотивація: теорії мотивації, «карта мотиваторів», принципи побудови системи мотивації, компенсаційні пакети і мотивація;
 • побудова системи оплати праці;
 • лояльність персоналу;
 • адаптація : менеджер з персналу і розробка політики адаптації, процедури адаптації;
 • оцінка потенціалу, оцінка діяльності, результати оцінки потенціалу;
 • внутрішний і зовнішний резерв;
 • розвиток кар’єри працівників, формування системи навчання;
 • атестація: цілі, завдання, методи, інструменти, етапи, відповідальність;
 • корпоративна культура: HR у формуванні корпоративної культури;
 • бізнес-процес HR-а, систематизація функцій HR-а, внутрішні документи.

Теми та напрями роботи: 
аналіз галузі в якій працює компанія : перспективи, розвиток, ризики, часова лінія; 
аналіз споживачів : унікальність, пластоспроможність; 
конкуренція: загальний аналіз та детальний аналіз основного конкурента; 
аналіз компанії : активи, фактори успіху, ресурси, зовнішня оцінка ринку; 
оцінка якостей компанії та основних конкурентів; 
узагальнення та ранжування факторів, аналіз факторів в часових рамках; 
формування ключових ідей для стратегічного плану; 
формування стратегії : інновація, оновлення, вдосконалення; 
масштабування майбутнього компанії; 
цілі майбутнього; 
місія компанії; 
формалізація стратегії: реалізація, відповідальність, графіки замірів результатів, перегляд стратегії.

Проактивний лідер- ефективна команда 
Цільова аудиторія : 
Керівники відділів, підрозділів; 
Молоді спеціалісти з управлінським потенціалом; 
Ціль 
Напрацювання практичних алгоритмів управління командою, комунікацій, мотивації команди та самомотивації;
Отримання дієвих механізмів зростання відповідальності працівників;
Напрацювання систем взаємодій команд між собою для досягнення ними максимально можливих та бажаних результатів; 
Підвищити ефективність лідерів та ефективність команди. 
Програма 
День 1 
Вплив та Владність! Лояльність та прийняття. Лідери – управлінці в компанії.
Практична робота: Я лідер – різний в залежності від…! 
Від “Дифузійної групи” до Колективу та Команди.
Практична робота:“Хто ми ?”
Алгоритми формування команди. Етапи формування команди.  Характеристики високопродуктивних команд.
SMART вже не той! Команда : Планування. Цілі. Завдання не по SMART.
Практична робота: «Цілі команди = цілі компанії».
Мотивуюча комунікація. Ефективні переговори з командою. 
День 2 
Принципи компанії. Цінності керівника v.s.бачення працівником цінностей компанії. 
Практична робота : Матриця компетенцій та відповідальності команди.
Конфлікти в команді і між командами. Комунікативні перешкоди. 
Практична робота: “З мінусу в плюс”. Карта конфлікту. Управління конфліктом.
Конструктивне обговорення проблем. Пошук рішень, обмін думками та ідеями.
Цінності : алгоритми побудови та утвердження в основі Організаційної культури компанії. 
Практична робота: процеси формування команди. 
Команда 2.0 = команда що саморозвивається.
Практична робота: Від проблеми до можливостей – результат взаємодії команд. 
Практична робота: “Розкрути свою команду”. “Змагання та рейтинг команд”.
Тренінг побудований за принципом 20%/80% (теорія/практика).

РЕКРУТИНГ

Підбираємо професіоналів для IT, логістики, retail, HoReCa, аграрної та виробничої сфер

КОНСАЛТИНГ

Здійснюємо оптимізацію бізнес процесів та структури, формуємо стратегії та допомогаємо їх впроваджувати

КОУЧИНГ

Працюємо в напрямках : управлінський коучинг для Топів та власників бізнесів, коучинг особистого розвитку

НЕМАЄ В ПЕРЕЛІКУ ТЕМИ, ЯКА ВАС ЦІКАВИТЬ?

напишіть нам

  Додати резюме

  captcha

  Закрити меню