Допоможемо вам прийняти виважені та правильні рішення​

Коучинг

формат роботи з клієнтом, результатом якого є прийняття важливого індивідуального чи командного рішення клієнта

Робота з коучем базується на етапах, які потрібно пройти для досягнення мети та отримання бажаного результату:

 • постановка мети, верифікація реальності поставленої мети;
 • аналіз можливостей від теперішнього в майбутнє;
 • планування реалізації мети;
 • оцінка ресурсів та ризиків у досягненні мети;
 • прийняття рішення про безпосередню реалізацію мети;
 • етап розширення цілей та постановка нової мети, нового завдання;
Коуч спільно з клієнтом шукає шляхи досягнення поставленої мети:
 • у сфері роботи;
 • в особистому житті;
 • в кар’єрі;
 • у відкритті власної справи;
 • для саморозвитку;
 • для мотивації, ін.

Коучинг буде ефективний тільки тим, хто дійсно бажає змін

Напрямки  коучингової роботи :

 • бізнес-коучинг: пошук ефективних шляхів реалізації цілей компанії. Коуч працює з керівниками організації і з групами співробітників;
 • кар’єрний коучинг: супровід клієнта у виборі ним найбільш дієвого шляху розвитку, в оцінюванні професійних можливостей і компетенцій, прийняття рішення щодо шляху кар’єрного росту;
 • лайф-коучинг: індивідуальна робота з клієнтом для вирішення різного роду питань та проблем в роботі, стосунках, самооцінці, здоров’ї.

Я як коуч: 

 • Зобов’язуюсь навмисно не вводити в оману і не робити явно неправдивих тверджень щодо того, яку послугу я надаю, про професії коуча, про свою кваліфікацію. 
 • Зобов’язуюсь чітко визначати рівень своєї кваліфікації у коучингу, компетенцій, досвіду і знань, сертифікації та акредитації як коуча. 
  Зобов’язуюсь визнавати досягнення, результати і внесок інших людей, і не представляти їх як свої.. 
 • Я зобов’язуюсь постійно робити зусилля, щоб розпізнавати особисті питання, які можуть знижувати мою ефективність, створювати конфлікт або негативно впливати на мою продуктивність як коуча або завдавати шкоди коучинговим відносинам. У разі виникнення таких фактів або обставин я зобов’язуюсь негайно звернутися за професійною допомогою і визначити дії, які необхідно зробити, включаючи, при необхідності, тимчасове або повне припинення контракту (-ів) на коучинг. 
 • Зобов’язуюся діяти відповідно до Етичного Кодексу на всіх тренінгах в області коучингу, в процесі коучингового менторингу і супервізії. 
 • Зобов’язуюсь при проведенні досліджень проявляти компетентність, публікувати чесні результати, спиратися на визнані наукові стандарти. При проведенні досліджень я зобов’язуюсь спиратися на згоду респондентів і підхід, що захищає учасників від нанесення будь-якого потенційного збитку. Всі дослідницькі заходи будуть проводитися відповідно до законодавства країни, де буде проходити дослідження. 
 • Зобов’язуюсь обробляти, зберігати і знищувати записи, зроблені в процесі моєї роботи в коучингу таким чином, щоб забезпечити конфіденційність, безпеку і збереження особистих даних.

Я як коуч: 

 • Зобов’язуюсь уникати конфлікту інтересів і потенційних конфліктів інтересів і відкрито обговорювати такі ситуації. У разі виникнення конфлікту інтересів, я буду пропонувати, щоб я сам усунувся з цієї ситуації.
 •  Зобов’язуюсь повідомляти свого клієнта про всі передбачувані винагороди, які я можу отримати від третіх сторін за рекомендацією, даною цим клієнтом. 
 • Зобов’язуюсь навмисно не отримувати ніякої особистої, професійної або грошової вигоди від відносин коуч-клієнт, крім тієї форми компенсації, яка обумовлена в контракті / договорі або угоді. 

Я як коуч: 

 • Зобов’язуюсь умисно не дезінформувати і не давати неправдивих обіцянок клієнту про те, що він може очікувати від процесу коучингу або від мене як від коуча. 
 • Зобов’язуюсь не давати моїм потенційним клієнтам завідомо неправдивих або тих що не належать до сфери моєї компетенції порад або інформації. 
  Зобов’язуюсь укладати ясні угоди або контракти з моїми клієнтами і спонсорами. Я з повагою буду ставитися до всіх угод і контрактів, укладених в контексті професійних відносин коучингу. 
 • Зобов’язуюсь при підготовці договору на надання послуг коучингу або під час першої зустрічі з клієнтами переконатися в тому, що клієнт розуміє, як буде проходити процес коучингу, які умови і межі конфіденційності, фінансові домовленості і всі інші умови угоди або контракту . 
 • Зобов’язуюсь не вступати в сексуальні відносини ні з ким із моїх діючих клієнтів. 
 • Зобов’язуюсь ставитися з повагою до права клієнта перервати коучингові відносини на будь-якому етапі процесу і обумовлювати це в умовах угоди або контракту. 
 • Зобов’язуюся уважно стежити за тим, чи приносять наші коучингові відносини користь клієнту. 
 • Буду рекомендувати клієнту скористатися послугами іншого коуча або іншими ресурсами, якщо вважаю, що це буде для нього більш продуктивно.
 • Буду, якщо це необхідно або відповідає ситуації, пропонувати клієнтові звернутися до інших фахівців. 

Я як коуч: 

 • Зобов’язуюсь зберігати високий рівень конфіденційності щодо всієї інформації про клієнта. Я буду мати зрозумілу угоду або контракт, перш, ніж передавати інформацію іншій особі, за винятком встановлених законодавством випадків.
 • Буду мати чітку домовленість про те, як буде відбуватися обмін інформацією між коучем та клієнтом.
 •  У разі, якщо я буду виступати в ролі тренера в навчанні коучів, зобов’язуюсь прояснювати для студентів політику конфіденційності. 

Етична Присяга коуча

Як професійний коуч, я визнаю свою моральну відповідальність і юридичні зобов’язання перед коучинговими клієнтами, колегами і суспільством в цілому і зобов’язуюсь дотримуватися її. Я зобов’язуюсь дотримуватися цього Етичного Кодексу і слідувати цим нормам у спілкуванні зі своїми клієнтами. При порушенні мною цієї Етичної Клятви або будь-якого з пунктів Етичного Кодексу, я визнаю повне право коучингове співтовариство закликати мене до відповідальності за скоєні вчинки.

РЕКРУТИНГ

Підбираємо професіоналів для IT, логістики, retail, HoReCa, аграрної та виробничої сфер

КОНСАЛТИНГ

Здійснюємо оптимізацію бізнес процесів та структури, формуємо стратегії та допомогаємо їх впроваджувати

ТРЕНІНГИ

Проводимо тренінги за напрямками : корпоративна культура/цінності, командотворення, управління, комунікація

Потрібна допомога у прийнятті рішення?

Опишіть ваш запит, і коуч з вами законтактує

  Додати резюме

  captcha

  Закрити меню