Авторські програми зорієнтовані на практику

15 років досвіду

в проведенні тренінгів, підготовлених та адаптованих під потреби замовника

Серед наших клієнтів

виробничі компаніЇ, національні мережі, ритейлингові компанії, ІТ- компанії

Гнучко підходимо до запитів замовника

визначаємо із замовником тематику та очікувані результати

Після тренінгів діагностуємо

ефективність впровадження отриманих знань та навичок

Для кого:
Управлінців і тих хто прагне ними стати

Мета заходу:
Напрацювання практичних алгоритмів управління командою, комунікацій, мотивації команди та самомотивації. 
Отримання дієвих механізмів зростання відповідальності працівників 
Відпрацювання систем взаємодій команд між собою для досягнення ними бажаних результатів

Програма:
1. Самопрезентація та харизма 
Впевненість в собі, та харизма 
Розвиток власних сильних сторін 
Невербаліка, мова жестів і тіла 
Вміння йти на контакт 
практикуми : “успішна самопрезентація”, 
практикум : “діалоги”

2. Внутрішні комунікації в компанії 
Роль комунікації в компанії. 
Корпоративні правила і стандарти комунікацій. 
Шляхи комунікації 
Ефективні наради 
практикум : “джерело інформації в компанії”

3. Комунікація та стандарти ведення ділового мовлення 
Етика ділового спілкування. Етичні принципи та бізнес – етикет 
Ефективне ділове спілкування 
Маніпуляції в спілкуванні. Розпізнати та зупинити. 
Мотивуюча комунікація. Ефективні переговори з командою. 
Алгоритми побудови запиту, завдання, діалогу 
Техніка активного слухання. 
Комунікація та інфо-перешкоди (“Шуми”) 
практикум : “матриця комунікації” 
практикум гра : “перешкоди зв’язку”

4. Побудова діалогу . Комунікативні техніки 
Діагностика співрозмовника 
Особистісні відмінності і їх вплив на характер діалогу 
Техніка задавання питання. 
Техніки ведення діалогу 
Техніка зворотнього зв’язку 
Правила аргументованої відмови 
практикум : “подолання комунікативних бар’єрів” 
практикум – гра : “слухаю – чую”

5. Комунікативні конфлікти. Техніки управління конфліктами 
Причини конфліктів. 
Продуктивний і руйнівний конфлікт 
Алгоритм комунікації в конфлікті. 
Перетворення руйнівного конфлікту в продуктивний. 
Контроль емоцій в конфлікті 
Пошук рішень і вирішення конфліктів 
практикум : “вирішення конфлікту” 
практикум : “продуктивний конфлікт”

6. Переконання та аргументація 
Етапи переконання : надання інформації – тлумачення- докази – спростування 
Аргументи та спонтанна аргументація 
Практика переконування 
Сила аргументу. Алгоритм використання аргументів 
Конструктивна критика. Сприйняття та реакція на критику. 
Робота із запереченнями 
Маніпуляції в спілкуванні. Стійкість до маніпуляцій. 
практикум – гра : “війна за офіс” 
практикум : “виявлення маніпуляцій” 
В програмі заплановано: 
розбір кейсів реальних компаній 
розбір кейсів учасників тренінгу 
бізнес – ігри 
Додаткова інформація 
Тренінг побудований за принципом 30% – 70% (теорія/практика)

Кому буде корисно: власникам малого і середнього бізнесу, управлінцям, Hr-ам , керівникам структурних підрозділів 
Мета : сприяння впровадження коучингу в систему управління компанії. 
Для чого : 
● Розкрити потенціал і бажання до саморозвитку, готовність сприяти розвитку кожного члена команди 
● Навчитися користуватися принципом позитивного мислення, прийняття, слухати і чути 
● Навчитися досягати результатів через прийняття нешаблонних, нетипових рішень 
● Навчитися застосовувати алгоритм прийняття рішень черз коучинговий підхід 
● На практиці навчитися використовувати коучингові методи та системи. 
Очікувані результати : 
● Ви та ваші працівники активуєте процеси мислення, розкриєте здібності варіативності мислення 
● Ваші працівники не потребуватимуть готових рішень, бо самі будуть здатні аналізувати ситуації та пропонувати варіанти прийняття рішень 
● Дасть вміння і сміливість відмовитися від старих підходів і застосувати інноваційні нестандартні ходи та схеми прийняття рішень. 
Модуль 1 Про коучинг в цілому 
● В чому унікальність коучингу. Коучинг серед інших форматів розвитку 
● Схема підготовки (плекання) ідеальної команди. 
Модуль 2. Коучинг – практичне застосування 
● 3 коучингові підходи 
● 7 найефективніших моделей і технік коучингу 
● 5 алгоритмів та схем 
Модуль 3 Те що вам необхідно для управління в стилі коучингу 
● Особисті якості управлінця в стилі коуч 
● 5 найпоширеніших помилок в управлінні в стилі коучинг 
● 7 непорушних правил, яких необхідно дотримуватися при управлінні в стилі коучинг.

Мета: 
розвиток навиків, необхідних бізнес-тренеру для успішного проведення навчання 

Цільова аудиторія: 
працівники, котрі будуть періодично чи систематично займатися навчанням персоналу 

Завдання тренінгу: 
навчити використовувати проектний підхід в створенні навчальних програм; 
навчити передавати знання змістовно та цікаво для різних груп учасників; 
надати інформацію про організацію процесу навчання; 
відпрацювати на практиці взаємодію з учасниками, навчитись контролювати динамку групи; 
сформувати практичні задачі для використання учасниками у їх тренінгових програмах. 

По закінченню навчання учасники зможуть: 
ставити цілі і задачі навчання; 
підготувати і провести тренінгову сесію; 
розвинуть навики роботи з аудиторією; 
розробити структуру власного бізнес-тренінгу; 
провести оцінку ефективності навчання. 

Програма тренінгу: 
1-й день: 
знайомство, правила роботи; 
принципи ефективного засвоєння матеріалу під час тренінгу; 
принципи та особливості навчання дорослих; 
базова модель навчання; 
створення системи навчання в компанії; 
створення програми розвитку для окремої категорії персоналу; 
методи передтренінгової діагностики потреб у навчанні; 
методи посттренінгової оцінки здобутих знань і отриманих вмінь; 
тренінгові та не тренінгові проблеми організацій; 
практичні вправи про методи збору інформації для визначення потреб навчання. 
форми навчання: 
групові аудиторні: тренінг, семінар, майстер-клас; 
адаптаційні: наставництво, welcome-тренінг; 
самонавчання: банки знань, корпоративні бібліотека та відеотека, дистанційне навчання; 
навчання практикою: ротація, заміщення керівника, стажування, участь в робочих групах; 
індивідуальне: коучинг, консалтинг, супровід; 
тренінг як ефективна форма навчання; 
види тренінгів; 
структури: тренінгу, тренінгового дня, блоку; 
роль тренера в компанії; 
поняття «компетенція», компетенції тренера. 
методи, які використовуються в тренінгу: 
лекція; 
дискусія; 
мозковий штурм; 
розробка і проведення ігор; 
кейси, бізнес ігри; 
кінометафори; 
тести; 
ігри та розігріваючі вправи. 
практичні вправи про джерела інформації щодо цілей навчання 
мотивація учасників тренінгу: 
способи підвищення мотивації учасників тренінгу; 
«важкі учасники»; 
правила ефективної комунікації, вербальна та невербальна комунікація. 
методологія розробки тренінгу : 
принципи розробки програм навчання; 
підготовка роздаткового матеріалу; 
підготовка додаткового інструментарію для проведення тренінгу; 
принципи запам’ятовування матеріалу тренінгу; 
організація простору проведення тренінгу; 
етичні принципи і цінності тренера; 
практичні вправи про проведення учасниками елементів тренінгу. 

2-й день: 
проведення учасниками елементів тренінгу: 
безпосереднє проведення індивідуальних тренінгових програм; 
зворотній зв’язок щодо якості ведення; 
бар’єри у проведенні тренінгу; 
власний стиль тренера.

Теми та напрями роботи на тренінгу : 
алгоритм ефективного управління; 
цикл Колбі; 
етапи розвитку організації, елементи організації; 
COPS-аналіз організації; 
цілі, цінності, корпоративна культура; 
самоменеджмент, самомотивація; 
емоційний інтелект керівника; 
ролі і функції керівника, „Я-концепція” керівника; 
планування, постановка цілей, розподіл пріоритетів; 
інвентаризація часу, принцип «Парето», «Вікно Ейзенхауера»; 
команда : принципи формування команди,ролі і відповідальність членів; 
команди, принципи делегування та лідерство; 
умови ефективного підбору персоналу; 
політика адаптації; 
оцінка, навчання, мотивація персоналу; 
причини низької лояльності працівників; 
компенсаційні пакети та соц. гарантії; 
організаційна культура: складові організаційної культури, ідентичність компанії; 
комунікація; 
конфлікти, виходи із конфліктних ситуацій; 
особиста Карта застосування знань і навиків.

  •  

Теми та напрями роботи на тренінгу : 
організація як система цінностей, правил і процедур; 
елементи організації; 
етапи розвитку організації. COPS-аналіз організації; 
ієрархія повноважень в системі управління персоналом; 
ролі, функції, місія менеджера з персоналу, розвиток власного бренду, 5W в процесі підбору; 
«компетенція», принципи розробки моделі компетенцій; 
технологія підбору, «золоті правила» і «чорний список» в процесі підбору; 
оцінка претендента за компетенціями, інструменти оцінки; 
мотивація: теорії мотивації, «карта мотиваторів», принципи побудови системи мотивації, компенсаційні пакети і мотивація; 
побудова системи оплати праці; 
лояльність персоналу; 
адаптація : менеджер з персналу і розробка політики адаптації, процедури адаптації; 
оцінка потенціалу, оцінка діяльності, результати оцінки потенціалу; 
внутрішний і зовнішний резерв; 
розвиток кар’єри працівників, формування системи навчання; 
атестація: цілі, завдання, методи, інструменти, етапи, відповідальність; 
корпоративна культура: HR у формуванні корпоративної культури; 
бізнес-процес HR-а, систематизація функцій HR-а, внутрішні документи.

Теми та напрями роботи: 
аналіз галузі в якій працює компанія : перспективи, розвиток, ризики, часова лінія; 
аналіз споживачів : унікальність, пластоспроможність; 
конкуренція: загальний аналіз та детальний аналіз основного конкурента; 
аналіз компанії : активи, фактори успіху, ресурси, зовнішня оцінка ринку; 
оцінка якостей компанії та основних конкурентів; 
узагальнення та ранжування факторів, аналіз факторів в часових рамках; 
формування ключових ідей для стратегічного плану; 
формування стратегії : інновація, оновлення, вдосконалення; 
масштабування майбутнього компанії; 
цілі майбутнього; 
місія компанії; 
формалізація стратегії: реалізація, відповідальність, графіки замірів результатів, перегляд стратегії.

Проактивний лідер- ефективна команда 
Цільова аудиторія : 
Керівники відділів, підрозділів 
Молоді спеціалісти з управлінським потенціалом 
Ціль 
Напрацювання практичних алгоритмів управління командою, комунікацій, мотивації команди та самомотивації. 
Отримання дієвих механізмів зростання відповідальності працівників 
Напрацювання систем взаємодій команд між собою для досягнення ними максимально можливих та бажаних результатів 
Підвищити ефективність лідерів та ефективність команди 
Програма 
День 1 
Вплив та Владність! Лояльність та прийняття. Лідери – управлінці в компанії. 
Практична робота: Я лідер – різний в залежності від…! 
Від “Дифузійної групи” до Колективу та Команди. 
Практична робота:“Хто ми ?” 
Алгоритми формування команди. Етапи формування команди. Характеристики високопродуктивних команд. 
SMART вже не той! Команда : Планування. Цілі. Завдання не по SMART 
Практична робота: «Цілі команди = цілі компанії» 
Мотивуюча комунікація. Ефективні переговори з командою. 
День 2 
Принципи компанії. Цінності керівника v.s.бачення працівником цінностей компанії 
Практична робота : Матриця компетенцій та відповідальності команди 
Конфлікти в команді і між командами. Комунікативні перешкоди. 
Практична робота: “З мінусу в плюс”. Карта конфлікту. Управління конфліктом. 
Конструктивне обговорення проблем. Пошук рішень, обмін думками та ідеями. 
Цінності : алгоритми побудови та утвердження в основі Організаційної культури компанії. 
Практична робота: процеси формування команди 
Команда 2.0 = команда що саморозвивається 
Практична робота: Від проблеми до можливостей – результат взаємодії команд. 
Практична робота: “Розкрути свою команду”. “Змагання та рейтинг команд” 
Тренінг побудований за принципом 20%/80% (теорія/практика)

РЕКРУТИНГ

Підбираємо професіоналів для IT, логістики, retail, HoReCa, аграрної та виробничої сфер

КОНСАЛТИНГ

Здійснюємо оптимізацію бізнес процесів та структури, формуємо стратегії та допомогаємо їх впроваджувати

КОУЧИНГ

Працюємо в напрямках : управлінський коучинг для Топів та власників бізнесів, коучинг особистого розвитку

НЕМАЄ В ПЕРЕЛІКУ ТЕМИ, ЯКА ВАС ЦІКАВИТЬ?

напишіть нам

captcha

Закрити меню