Проект: «впровадження концепції 7S McKinsey»

Мета:

Створення системи управління підприємством на базі концепції 7S McKinsey,підвищення рівня ефективного використання людських ресурсів для досягнення стратегічних цілей компанії.

 Цілі:

 •  оцінити систему управління підприємством;
 •  оцінити потенціал управлінського персоналу відповідно до стратегії компанії;
 •  виявити «зони можливостей», впровадити зміни.

Завдання:

 • провести кадровий аудит;
 • формалізувати кадрові процеси;
 • організувати кадрові процедури.

Методи:

 ознайомлення, опитування, інтерв’ю, анкетування, соціологічне дослідження, фокус-група, тренінг

 Етапи проекту:

 Аудит структури підприємства:

 •  оцінка побудови організаційно-функціональних взаємозв’язків;
 •  оцінка системи прийняття управлінських рішень;
 •  оцінка руху інформації.

 Аудит кадрових процесів:

 •  системи планування персоналу;
 • процедури підбору;
 •  процедури адаптації;
 •  системи мотивації та стимулювання персоналу;
 •  системи оцінки потенціалу працівників;
 •  системи навчання;
 •  процедури атестації;
 • корпоративної політики;
 •  аудит кадрової документації;
 •  оцінка правил і процедур, що регламентують діяльність персоналу.

 Аудит персоналу:

 • оцінка відповідності кадрового потенціалу стратегії компанії (кількісна і якісна);
 • оцінка відповідності кандидатів у працівники щодо вимог компанії (технології підбору персоналу);
 • оцінка готовності працівників щодо просування по кар’єрі (вертикально, горизонтально). Оцінка мотивації;
 • оцінка мікроклімату компанії (соціологічна оцінка).

 Формалізація кадрових процесів:

 • розробка принципів компанії, кадрової політики;
 • розробка профілю компетенцій;
 • розробка положення про підрозділ;
 • розробка профілю посад;
 • розробка робочої інструкції;
 • розробка положень (інших документів), що регламентують діяльність компанії;
 • розробка інших документів для підготовки та проведення процедур (атестації, оцінки потенціалу тощо).

Організація процедур:

 • атестації;
 • оцінки потенціалу;
 • фокус – групи.