МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ

Теми та напрями роботи на тренінгу :

 • алгоритм ефективного управління;
 • цикл Колбі;
 • етапи розвитку організації, елементи організації;
 • COPS-аналіз організації;
 • цілі, цінності, корпоративна культура;
 • самоменеджмент, самомотивація;
 • емоційний інтелект керівника;
 • ролі і функції керівника, „Я-концепція” керівника;
 • планування, постановка цілей, розподіл пріоритетів;
 • інвентаризація часу, принцип «Парето», «Вікно Ейзенхауера»;
 • команда : принципи формування команди,ролі і відповідальність членів;
 • команди, принципи делегування та лідерство;
 • умови ефективного підбору персоналу;
 • політика адаптації;
 • оцінка, навчання, мотивація персоналу;
 • причини низької лояльності працівників;
 • компенсаційні пакети та соц. гарантії;
 • організаційна культура: складові організаційної культури, ідентичність компанії;
 • комунікація;
 • конфлікти,  виходи із конфліктних ситуацій;
 • особиста Карта застосування знань і навиків.