ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ

Мета:

розвиток навиків, необхідних бізнес-тренеру для успішного проведення навчання

Цільова аудиторія:   

працівники, котрі будуть періодично чи систематично займатися навчанням персоналу

Завдання тренінгу:

 • навчити використовувати проектний підхід в створенні навчальних програм;
 • навчити передавати знання змістовно та цікаво для різних груп учасників;
 • надати інформацію про організацію процесу навчання;
 • відпрацювати на практиці взаємодію з учасниками, навчитись контролювати динамку групи;
 • сформувати практичні задачі для використання учасниками у їх тренінгових програмах.

По закінченню навчання учасники зможуть:

 • ставити цілі і задачі навчання;
 • підготувати і провести тренінгову сесію;
 • розвинуть навики роботи з аудиторією;
 • розробити структуру власного бізнес-тренінгу;
 • провести оцінку ефективності навчання.

Програма тренінгу:

1-й день:

 • знайомство, правила роботи;
 • принципи ефективного засвоєння матеріалу під час тренінгу;
 • принципи та особливості навчання дорослих;
 • базова модель навчання;
 • створення системи навчання в компанії;
 • створення програми розвитку для окремої категорії персоналу;
 • методи передтренінгової діагностики потреб у навчанні;
 • методи посттренінгової оцінки здобутих знань і отриманих вмінь;
 • тренінгові та не тренінгові проблеми організацій;
 • практичні вправи про методи збору інформації для визначення потреб навчання.

форми навчання:

 • групові аудиторні: тренінг, семінар, майстер-клас;
 • адаптаційні: наставництво, welcome-тренінг;
 • самонавчання: банки знань, корпоративні бібліотека та відеотека, дистанційне навчання;
 • навчання практикою: ротація, заміщення керівника, стажування, участь в робочих групах;
 • індивідуальне: коучинг, консалтинг, супровід;
 • тренінг як ефективна форма навчання;
 • види тренінгів;
 • структури: тренінгу, тренінгового дня, блоку;
 • роль тренера в компанії;
 • поняття «компетенція», компетенції тренера.

методи, які використовуються в тренінгу:

 • лекція;
 • дискусія;
 • мозковий штурм;
 • розробка і проведення ігор;
 • кейси, бізнес ігри;
 • кінометафори;
 • тести;
 • ігри та розігріваючі вправи.

практичні вправи про джерела інформації щодо цілей навчання

мотивація учасників тренінгу:

 • способи підвищення мотивації учасників тренінгу;
 • «важкі учасники»;
 • правила ефективної комунікації, вербальна та невербальна комунікація.

методологія розробки тренінгу :

 • принципи розробки програм навчання;
 • підготовка роздаткового матеріалу;
 • підготовка додаткового інструментарію для проведення тренінгу;
 • принципи запам’ятовування матеріалу тренінгу;
 • організація простору проведення тренінгу;
 • етичні принципи і цінності тренера;
 • практичні вправи про проведення учасниками елементів тренінгу.

2-й день

проведення учасниками елементів тренінгу:

 • безпосереднє проведення індивідуальних тренінгових програм;
 • зворотній зв’язок щодо якості ведення;
 • бар’єри у проведенні тренінгу;
 • власний стиль тренера.