УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНІЇ

Теми та напрями роботи на тренінгу :

 • організація як система цінностей, правил і процедур;
 • елементи організації;
 • етапи розвитку організації. COPS-аналіз організації;
 • ієрархія повноважень в системі управління персоналом;
 • ролі, функції, місія менеджера з персоналу, розвиток власного бренду, 5W в процесі підбору;
 • «компетенція», принципи розробки моделі компетенцій;
 • технологія підбору, «золоті правила» і «чорний список» в процесі підбору;
 • оцінка претендента за компетенціями, інструменти оцінки;
 • мотивація: теорії мотивації, «карта мотиваторів», принципи побудови системи мотивації,  компенсаційні пакети і мотивація;
 • побудова системи оплати праці;
 • лояльність персоналу;
 • адаптація : менеджер з персналу і розробка політики адаптації, процедури адаптації;
 • оцінка потенціалу,  оцінка діяльності, результати оцінки потенціалу;
 • внутрішний і зовнішний резерв;
 • розвиток кар’єри працівників, формування системи навчання;
 • атестація: цілі, завдання, методи, інструменти, етапи, відповідальність;
 • корпоративна культура: HR у формуванні корпоративної культури;
 • бізнес-процес HR-а, систематизація функцій HR-а, внутрішні документи.