КОУЧИНГ

Коучинг – формат роботи з клієнтом, результатом якого є прийняття важливого індивідуального чи командного рішення клієнта.

Робота з коучем базується на етапах, які потрібно пройти для досягнення мети та отримання бажаного результату:

 • постановка мети, верифікація реальності поставленої мети;
 • аналіз можливостей від теперішнього в майбутнє;
 • планування реалізації мети;
 • оцінка ресурсів та ризиків у досягненні мети;
 • прийняття рішення про безпосередню реалізацію мети;
 • етап розширення цілей та постановка нової мети, нового завдання;

Коуч спільно з клієнтом шукає шляхи досягнення  поставленої мети у сфері роботи, особистого життя, кар’єри, відкриття власної справи, саморозвитку, мотивації, ін. Коучинг буде ефективний тільки тим, хто дійсно бажає змін.

Види коучингу :

 • бізнес-коучинг: пошук ефективних шляхів реалізації цілей компанії. Коуч працює з керівниками організації і з групами співробітників.
 • кар’єрний коучинг: супровід клієнта у виборі ним найбільш дієвого шляху розвитку, в оцінюванні професійних можливостей і компетенцій, прийняття рішення щодо шляху кар’єрного росту.
 • лайф-коучинг: індивідуальна робота з клієнтом для вирішення різного роду питань та проблем в роботі, стосунках, самооцінці, здоров’ї.
Етичний Кодекс коуча

Етичний кодекс Коуча

 

Професійна етика, Загальні положення

Я як коуч:

 • Зобов’язуюсь навмисно не вводити в оману і не робити явно неправдивих тверджень щодо того, яку послугу я надаю, про професії коуча, про свою кваліфікацію.
 • Зобов’язуюсь чітко визначати рівень своєї кваліфікації у коучингу, компетенцій, досвіду і знань, сертифікації та акредитації як коуча.
 • Зобов’язуюсь визнавати досягнення, результати і внесок інших людей, і не представляти їх як свої..
 • Я зобов’язуюсь постійно робити зусилля, щоб розпізнавати особисті питання, які можуть знижувати мою ефективність, створювати конфлікт або негативно впливати на мою продуктивність як коуча або завдавати шкоди коучинговим відносинам. У разі виникнення таких фактів або обставин я зобов’язуюсь негайно звернутися за професійною допомогою і визначити дії, які необхідно зробити, включаючи, при необхідності, тимчасове або повне припинення контракту (-ів) на коучинг.
 • Зобов’язуюся діяти відповідно до Етичного Кодексу  на всіх тренінгах в області коучингу, в процесі коучингового менторингу і супервізії.
 • Зобов’язуюсь при проведенні досліджень проявляти компетентність, публікувати чесні результати, спиратися на визнані наукові стандарти. При проведенні досліджень я зобов’язуюсь спиратися на згоду респондентів і підхід, що захищає учасників від нанесення будь-якого потенційного збитку. Всі дослідницькі заходи будуть проводитися відповідно до законодавства країни, де буде проходити дослідження.
 • Зобов’язуюсь обробляти, зберігати і знищувати записи, зроблені в процесі моєї роботи в коучингу таким чином, щоб забезпечити конфіденційність, безпеку і збереження особистих даних.

 

Конфлікт інтересів

Я як коуч:

 • Зобов’язуюсь уникати конфлікту інтересів і потенційних конфліктів інтересів і відкрито обговорювати такі ситуації. У разі виникнення конфлікту інтересів, я буду пропонувати, щоб я сам усунувся з цієї ситуації.
 • Зобов’язуюсь повідомляти свого клієнта  про всі передбачувані винагороди, які я можу отримати від третіх сторін за рекомендацією, даною цим клієнтом.

 

 • Зобов’язуюсь навмисно не отримувати ніякої особистої, професійної або грошової вигоди від відносин коуч-клієнт, крім тієї форми компенсації, яка обумовлена в контракті / договорі або угоді.

 

Професійна Взаємодія з Клієнтом

Я як коуч:

 • Зобов’язуюсь умисно не дезінформувати і не давати неправдивих обіцянок клієнту про те, що він може очікувати від процесу коучингу або від мене як від коуча.
 • Зобов’язуюсь не давати моїм потенційним клієнтам завідомо неправдивих або тих що не належать до сфери моєї компетенції порад або інформації.
 • Зобов’язуюсь укладати ясні угоди або контракти з моїми клієнтами і спонсорами. Я з повагою буду ставитися до всіх угод і контрактів, укладених в контексті професійних відносин коучингу.
 • Зобов’язуюсь при підготовці договору на надання послуг коучингу або під час першої зустрічі з клієнтами переконатися в тому, що клієнт розуміє, як буде проходити процес коучингу, які умови і межі конфіденційності, фінансові домовленості і всі інші умови угоди або контракту .
 • Зобов’язуюсь не вступати в сексуальні відносини ні з ким із моїх діючих клієнтів.
 • Зобов’язуюсь ставитися з повагою до права клієнта перервати коучингові відносини на будь-якому етапі процесу і обумовлювати це в умовах угоди або контракту.
 • Зобов’язуюся уважно стежити за тим, чи приносять наші коучингові відносини користь клієнту.
 • Буду рекомендувати клієнту скористатися послугами іншого коуча або іншими ресурсами, якщо вважаю, що це буде для нього більш продуктивно.
 • Буду, якщо це необхідно або відповідає ситуації, пропонувати клієнтові звернутися до інших фахівців.

 

Конфіденційність / збереження особистих даних

Я як коуч:

 • Зобов’язуюсь зберігати високий рівень конфіденційності щодо всієї інформації про клієнта. Я буду мати зрозумілу угоду або контракт, перш, ніж передавати інформацію іншій особі, за винятком встановлених законодавством випадків.
 • Буду мати чітку домовленість про те, як буде відбуватися обмін інформацією між коучем та клієнтом.
 • У разі, якщо я буду виступати в ролі тренера в навчанні коучів, зобов’язуюсь прояснювати для студентів політику конфіденційності.

 

Частина 3: Етична Клятва
Як професійний коуч, я визнаю свою моральну відповідальність і юридичні зобов’язання перед коучинговими клієнтами, колегами і суспільством в цілому і зобов’язуюсь дотримуватися її. Я зобов’язуюсь дотримуватися цього Етичного Кодексу і слідувати цим нормам у спілкуванні зі своїми клієнтами. При порушенні мною цієї Етичної Клятви або будь-якого з пунктів Етичного Кодексу, я визнаю повне право коучингове співтовариство закликати мене до відповідальності за скоєні вчинки.

Контракт коуча з клієнтом